logo-atrem
PL / EN

Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

18.08.2020

Raport bieżący nr 16/2020

Temat: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 sierpnia 2020 roku, otrzymał informację o wysłaniu ze strony Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej Funduszem) informacji z dnia 17 sierpnia 2020 r. o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku transakcji na GPW w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2020r.

Fundusz poinformował, że przed zmianą udziału Fundusz posiadał 526.908 akcji Spółki, co stanowiło 5,71 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 526.908 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z kolei po zmianie udziału Fundusz posiadał 364.500 akcji Spółki, co stanowiło 3,95% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 364.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Fundusz nie poinformował, czy występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również czy występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa).

Fundusz nie poinformował zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 7 Ustawy o liczbie głosów obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art.. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

Ponadto Fundusz nie poinformował zgodnie z art. 64 ust 4 pkt 8 Ustawy o liczbie głosów, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust 3 Ustawy , do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 2 Ustawy.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close