logo-atrem
PL / EN

Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

10.02.2022

Zarząd spółki ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2022 roku, otrzymał informację od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, o rozliczeniu nabycia w dniu 09 lutego 2022 r. łącznie 526 332 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 08 grudnia 2021 r.

Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiadała bezpośrednio 6.091.852 akcji Spółki, stanowiących 66% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 6.091.852 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, których dotyczy zawiadomienie, Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. bezpośrednio posiada 6.618.184 akcji Spółki, stanowiących 71,70% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 6.618.184 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 71,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformowała, iż:
1. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A nie posiada akcji Spółki poprzez podmioty zależne.
2. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. powyżej wskazanej ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close