logo-atrem
PL / EN

Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

11.08.2020

Raport bieżący nr 15/2020

Temat: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 sierpnia 2020 roku, otrzymał informację o wysłaniu ze strony Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zwany dalej Funduszem – (działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Acer Aggressive FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO – zwane razem dalej Funduszami) informacji z dnia 07 sierpnia 2020r. o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku transakcji na rynku regulowanym z dnia 06 sierpnia 2020r.

Fundusz poinformował, że przed zmianą udziału Fundusze posiadały 465.697 akcji Spółki, co stanowiło 5,05 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 465.697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z kolei na dzień 6 sierpnia 2020r. Fundusze posiadały 370.697 akcji Spółki, co stanowiło 4,02% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 370.697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie spółka Fundusz poinformował, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa).

Fundusz poinformował także, że zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art.. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Ponadto Fundusz poinformował, że zgodnie z art. 64 ust 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust 3 Ustawy , do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close