logo-atrem
PL / EN

Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2021 r.

14.06.2021

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 (dalej zwana „Spółką”), w celu uzupełnienia raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r., w załączeniu przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, którego dotyczy punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2021 r., wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 czerwca 2021 r..

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 r.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close