logo-atrem
PL / EN

Temat: 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądy Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 10 grudnia 2020 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczącego zmian w statucie Spółki, w zakresie zamiany ustępu 2 w paragrafie 7 Statutu.

Powyższa zmiana Statutu wprowadzona została w wyniku podjętej uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2020 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załącznik – ATREM STATUT – tekst jednolity – 28 10 2020

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close