logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”

07.03.2023

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 07 lutego 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 07 marca 2023 r. zawarł z Enea Operator Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pn: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”.

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 14.180.000 zł netto.

Termin zakończenia robót określony w Umowie wynosi nie więcej niż 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron umowy nie może przekroczyć 20% w/w wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close