logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Emitenta z mBank S.A. umowy ramowej dla linii wieloproduktowej

14.06.2023

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2023 r., otrzymał informację o podpisanej przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Bankiem), zawartej przez Emitenta z Bankiem, umowie ramowej dla linii wieloproduktowej, obejmującej kredyt obrotowy na finansowanie i refinansowanie wydatków Emitenta na realizację zawartej Umowy z dnia 29.03.2023 r., pomiędzy PKN ORLEN S.A. a SEEN Technologie Sp. z o.o oraz Emitentem, tj. na wykonanie w formule „pod klucz” – EPC kompletny i nowoczesny zespół Instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Emitent ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 30.000.000,00 PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close