logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

21.12.2018

Raport bieżący 40/2018

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. powziął informacje o zawarciu w trybie obiegowym przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji  kontraktowych, datowanego na dzień 20 grudnia 2018 r.

 

W oparciu o zapisy ww. aneksu, wydłużeniu uległ okres w którym InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych do dnia 19.12.2019r.

 

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

 

O zawarciu przez Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielanie ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych oraz aneksu do niej, Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2017 oraz raportem bieżącym nr 33/2018.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close