logo-atrem
PL / EN

Raport bieżący nr 3/2021

Temat: Zawarcie umowy kredytu z bankiem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Spółką) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2021 r., zawarta została umowa kredytu pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Bankiem) na kwotę kredytu w wysokości 7 mln PLN.

Zgodnie z umową, celem kredytu jest finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności na finansowanie/refinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie tłoczni gazu Odolanów, na zlecenie spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zgodnie z Umową o Kompleksową Realizację Inwestycji pn. „Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów”, zawartą ze spółką pod firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy realizacji kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close