logo-atrem
PL / EN

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Spółką) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 maja 2022 r., zawarta została pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa linii wielocelowej jak i produktów wchodzących w skład linii wielocelowej na łączną kwotę 20.000.000,00 PLN, w związku z potrzebą finansowania kontraktu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, dot. inwestycji: „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”.

Warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close