logo-atrem
PL / EN

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.

23.06.2020

Raport bieżący nr 9/2020

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym, otrzymał od akcjonariusza: spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Rafała Płókarza.

Kandydat został zgłoszony w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 17 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego Raportu życiorys Pana Rafała Płókarza.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załącznik – życiorys Rafała Płókarza

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close