logo-atrem
PL / EN

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.

24.07.2019

Raport bieżący 48/2019

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od akcjonariusza Spółki: spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Sławomira Winieckiego.

Kandydat został zgłoszony w związku ze zwołanym na dzień 25 lipca 2019 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 7 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Sławomira Winieckiego.

Pan Sławomir Winiecki

Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych.

W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych.

Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI sp. z o.o.). W okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. W okresie od 29.11.2016 r. do 11.04.2017 r. był Wiceprezesem Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. Obecnie od 29.06.2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A., a od maja 2011 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.).

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close