logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy znaczącej – aneks do umowy

29.09.2018

Zmiana postanowień umowy znaczącej – aneks do umowy

2011.09.29

Zarząd ATREM S.A. informuje, że w dniu 29 września 2011 roku podjął informację o zawarciu w trybie obiegowym, aneksu z dnia 29 lipca 2011 roku do umowy znaczącej zawartej w dniu 9 lutego 2010 roku pomiędzy Emitentem oraz spółką Hochtief Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu, w przedmiocie wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych i teletechnicznych dla budynku terminala, budynku technicznego i budynku kontroli oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych w ramach inwestycji pn. „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej.”

Strony postanowiły wydłużyć termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 października 2011 roku.

W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Emitenta zostało zwiększone do kwoty 21.850.000,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Emitent informował o zawarciu umowy w raporcie bieżącym nr 7/2010

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close