logo-atrem
PL / EN

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022

23.08.2022

Zarząd spółki Atrem S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
z2009 r. Nr 33, poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close