logo-atrem
PL / EN

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego: skonsolidowanego i jednostkowego za 2018 r.

08.03.2019

Raport bieżący 7/2019

 

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego: skonsolidowanego i jednostkowego za 2018 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A., zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2018 r. na dzień 14 marca 2019 roku.

Pierwotna data publikacji ww. raportu była ustalona na dzień 21 marca 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2019 nie ulegają zmianie.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close