Realizacje

Od 1999 roku oferujemy kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. automatyki przemysłowej, teletechniki, elektroenergetyki oraz klimatyzacji.

1. Inwestycja

Wykonanie w formule „pod klucz” - EPC kompletnego i nowoczesnego zespołu instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Opis

Atrem S.A. jako Partner Konsorcjum Seen-Atrem odpowiedzialny jest za kompleksową realizację prac  branży elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz AKP

Inwestor / zlecający

PKN Orlen S.A.

Wartość kontraktu brutto

311,5 mln

2. Inwestycja

Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław.

Opis

Atrem S.A. jako Partner Konsorcjum T4B-Atrem odpowiedzialny jest za kompleksową realizację prac na wyznaczonych obiektach

Inwestor / zlecający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wartość kontraktu brutto

98 mln

3. Inwestycja

Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wprowadzeń SN.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Wartość kontraktu brutto 

48 mln

4. Inwestycja

Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o. o.

Wartość kontraktu brutto

47 mln

5. Inwestycja

Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Branża dominująca

Atrem S.A. odpowiedzialny za wykonanie części instalacji teletechnicznych

Inwestor / zlecający

PORR S.A.

Wartość kontraktu brutto

34 mln

6. Inwestycja

Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110 kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

PGE Dystrybucja S.A.

Wartość kontraktu brutto

16,5 mln

7. Inwestycja

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

PGE Dystrybucja S.A.

Wartość kontraktu brutto

19,5 mln

8. Inwestycja

Przebudowa stacji WN/SN Chociwel.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o. o.

Wartość kontraktu brutto

17,5 mln

9. Inwestycja

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=125 000 m3/h MOP 8,4 Mpa, w bezpośrednim sąsiedztwie ZZU 717 Turek.

Branża dominująca

Atrem S.A. jako Lider konsorcjum Atrem-cGas Controls odpowiedzialny jest za kompleksową realizację prac branży AKP, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor / zlecający

GAZ-SYSTEM S.A.

Wartość kontraktu brutto

8 mln

10. Inwestycja

Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z infrastrukturą techniczną.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

 Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.

Wartość kontraktu brutto

 17 mln

11. Inwestycja

Dostawa i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Metro Warszawskie Sp. z o. o.

Wartość kontraktu brutto

10,5 mln

12. Inwestycja

Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Miały.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o. o.

Wartość kontraktu brutto

10,5 mln

1. Inwestycja

Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji

2022-2023

Wartość kontraktu brutto

52 mln

2. Inwestycja

Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Opis

Atrem S.A. jako Partner Konsorcjum Elbud Poznań S.A.-Atrem odpowiedzialny jest za wykonanie prac na dwóch z czterech obszarów (Leszno oraz Wschowa)

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji

2019-2023

Wartość kontraktu brutto

16 mln

3. Inwestycja

Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji

2018-2023

Wartość kontraktu brutto

14,5 mln

4. Inwestycja

Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej.

Opis

Generalny wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o. o.

Okres realizacji

2018-2023

Wartość kontraktu brutto

29 mln

5. Inwestycja

Rozbudowa Tłoczni Gazu w Odolanowie (Baltic Pipe).

Opis

Atrem S.A. jako Lider Konsorcjum Atrem-JT-Projprzem Budownictwo -PJP Makrum odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży elektroenergetycznej, AKP i teletechnicznej

Inwestor / zlecający

GAZ-SYSTEM S.A.

Okres realizacji

2020-2022

Wartość kontraktu brutto

67 mln

6. Inwestycja

Przebudowa stacji 110/15kV Międzyrzecz – Projekt + Wykonawstwo.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o. o.

Okres realizacji

2019-2022

Wartość kontraktu brutto

20,5 mln

7. Inwestycja

Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Opis

Atrem S.A. jako Partner Konsorcjum Inżynieria Rzeszów -Atrem odpowiedzialny był za kompleksową  realizację prac branży elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz AKP

Inwestor / zlecający

MPWiK Lublin

Okres realizacji

2019-2022

Wartość kontraktu brutto

24,5 mln

8. Inwestycja

Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływów prądów zwarciowych.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji

2018-2022

Wartość kontraktu brutto

12,5 mln

9. Inwestycja

Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce oraz Etap II – gazociąg Ciecierzyce – Lwówek 

Opis

Atrem odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży AKP, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

Inwestor / zlecający

GAZ-SYSTEM S.A. / JT S.A.

Okres realizacji

2021-2022

Wartość kontraktu brutto

7,5 mln

10. Inwestycja

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum ENIGMY" w Poznaniu.

Opis

Atrem S.A. jako Lider konsorcjum Atrem-FB Dota – New Amsterdam odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i sanitarnej

Inwestor / zlecający

Miasto Poznań

Okres realizacji

2019-2021

Wartość kontraktu brutto

8 mln

11. Inwestycja

Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji

2019-2021

Wartość kontraktu brutto

10 mln

12. Inwestycja

Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji

2019-2021

Wartość kontraktu brutto

34 mln

13. Inwestycja

Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych Główny.

Opis

Atrem odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży elektrycznej i teletechnicznej

Inwestor / zlecający

Berger Bau Polska Sp. z o. o.

Okres realizacji

2020-2021

Wartość kontraktu brutto

4,5 mln

14. Inwestycja

Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe. 

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o.o.

Okres realizacji

2017-2022

Wartość kontraktu brutto

11,5 mln

15. Inwestycja

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPO-Grabik, pow. Gaworzyce, woj. Dolnośląskie wraz z budową linii kablowych WN-110 kV, SN-30kV oraz światłowodowych na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Gaworzyce-Żukowice, woj. Dolnośląskie.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o.o.

Okres realizacji

2019-2020

Wartość kontraktu brutto

26 mln

16. Inwestycja

Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej z dostawą wyposażenia w ramach budowy budynku szkoleniowego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego.

Opis

Atrem S.A. jako Lider konsorcjum Atrem-Metrotech-Budled odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz sanitarnej

Inwestor / zlecający

WZI Poznań / AMW Sinevia

Okres realizacji

 2019-2021

Wartość kontraktu brutto

8 mln

17. Inwestycja

Budowa fabryki silników Mercedesa w Jaworze.

Opis

Automatyka przemysłowa

Inwestor / zlecający

Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o. / SPEC-BRUK Sp. z o. o. S.K

Okres realizacji

2018-2020

Wartość kontraktu brutto

10,5 mln

18. Inwestycja

Przebudowa Węzła Rozdzielczego Gazu Gustorzyn (WRG Gustorzyn) etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem.

Opis

Atrem S.A. jako Lider Konsorcjum Atrem-Gazomet- ZM Wójcik odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży AKP, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Inwestor / zlecający

GAZ-SYSTEM S.A.

Okres realizacji

2018-2019

Wartość kontraktu brutto

7 mln

19. Inwestycja

Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 sierpnia 71 w Łodzi.

Opis

Atrem odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży teletechnicznej

Inwestor / zlecający

Miasto Łódź / MCC S.A. ( wcześniej Molewski S.A.)

Okres realizacji

2016-2019

Wartość kontraktu brutto

7,5 mln

20. Inwestycja

Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Enea Operator Sp. z o. o.

Okres realizacji

2017-2018

Wartość kontraktu brutto

9 mln

21. Inwestycja

Dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z serwisem gwarancyjnym Maszyny dla WER Zabrze do opracowania przesyłek, wraz z oprogramowaniem oraz z pozostałymi elementami konfiguracji i dostawy wymienionymi w OPZ.

Opis

Atrem S.A. jako Lider konsorcjum Atrem-Dimark odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży AKP, elektroenergetycznej i teletechnicznej

Inwestor / zlecający

Poczta Polska S.A.

Okres realizacji

2017-2018

Wartość kontraktu brutto

24 mln

22. Inwestycja

Budowa laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn.: "Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto - zamkniętym".

Opis

Atrem S.A. jako Partner Konsorcjum Techmadex - Atrem odpowiedzialny był za realizację prac branży elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz AKP

Inwestor / zlecający

GAZ-SYSTEM S.A.

Okres realizacji

2013-2017

Wartość kontraktu brutto

13 mln

23. Inwestycja

Budowa Park Naukowo-Technologicznego w Łodzi.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

Innowator Elektrotechniki Łódż

Okres realizacji

2014-2015

Wartość kontraktu brutto

24 mln

24. Inwestycja

Budowa stacji elektroenergetycznej K-1, linii kablowych SN-6 kV, nn-0,4 kV oraz światłowodowych na terenie zakładu PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

Opis

Generalny Wykonawca

Inwestor / zlecający

PCC Rokita S.A. 

Okres realizacji

2013-2014

Wartość kontraktu brutto

10 mln

25. Inwestycja

Budowa części napowierzchniowej Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3.

Opis

Atrem (dawniej Contrast) odpowiedzialny był za kompleksową realizację prac branży elektroenergetycznej.

Inwestor / zlecający

PGNiG S.A. / PBG S.A. 

Okres realizacji

2010-2013

Wartość kontraktu brutto

37 mln

26. Inwestycja

Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW w gminie Rymanów.

Opis

Partner Konsorcjum – w zakresie prace branży Elektroenergetycznej (Budowa GPZ, Linie kablowe SN)

Inwestor / zlecający

Martifer Renewables

Okres realizacji

 2011-2013

Wartość kontraktu brutto

17 mln