Uprawnienia i certyfikaty

Posiadamy:

 •  Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z ISO , PN- EN ISO 9001,PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-ISO 45001, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
 • Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
 • Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego wydane przez ABW (klauzula poufne, NATO Restricted)
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnej
 • Własną kancelarię niejawną
 • Uprawnienia w zakresie projektowania, instalacji, konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 / NO
 • Uprawnienia w zakresie projektowania, instalacji, konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Kadrę mającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego KWP oraz listę kwalifikowanych pracowników ochrony KWP
 • Kwalifikacje do zarządzania projektami zgodnie z metodykami PRINCE2

Jesteśmy członkiem:

 • Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA)
 • Polskiej Organizacji Biometanu
 • Polskiego Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej
 • Polskiej Izby Gospodarczej Gazownictwa