Odnawialne źródła energii, kogeneracja

W ostatnim czasie obserwujemy swoisty boom na odnawialne źródła energii. Przemysł zwraca się ku OZE, a zapotrzebowanie na zieloną energię, zgodnie z szacunkami, zwiększy się w najbliższych dwóch dekadach o ponad połowę. Na swoim koncie inżynierowie Atremu mają realizacje m.in. farm wiatrowych, układów fotowoltaicznych, układów kogeneracyjnych z wykorzystaniem biogazu, a także układów trójgeneracyjnych. Spółka cały czas realizuje i staje do przetargów na nowe projekty dla branży OZE.

Jesteśmy właściwym partnerem do realizacji projektów związanych z budową:

  • farm wiatrowych,
  • farm fotowoltaicznych,
  • układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych,
  • biogazowni i biometanowni.
Odnawialne źródła energii, kogeneracja

W ciągu naszej wieloletniej działalności braliśmy udział w szeregu realizacji związanych z budową farm wiatrowych w zakresie robót elektroenergetycznych m.in. budowa linii energetycznych oraz Głównych Punktów Odbioru (GPO). Wykorzystując nasze bogate doświadczenie nabyte podczas prowadzenia różnorodnych projektów energetycznych jesteśmy w stanie zapewnić usługę kompleksową na najwyższym poziomie technicznym, zgodną ze standardami obowiązującymi w poszczególnych zakładach energetycznych. 

Nasze kompetencje w zakresie elektroenergetyki, automatyki oraz teletechniki w połączeniu z bogatym doświadczeniem w branży paliw gazowych i płynnych (strefy zagrożenia wybuchem) sprawiają, że posiadamy szerokie kompetencje w zakresie kompleksowej realizacji projektów związanych z kogeneracją i trigeneracją.